خدمات پس از اجرا

آنچه در این صفحه خواهید دید

شرکت منظر سبز نیز مانند اکثر دفاتر معماری منظر انواع خدمات پس از اجرا را برای اطمینان از موفقیت پروژه و به حداکثر رساندن مزایای آن ارائه می دهد. در اینجا برخی از خدمات کلیدی منظر سبز آورده شده است:

گارانتی و نگهداری:

مانند سایر پروژه های ساختمانی، معماران منظر ممکن است ضمانت هایی را برای کار خود برای یک دوره خاص ارائه دهند. این خدمات می تواند سلامت گیاه، المان های ساختاری و سیستم آبیاری نصب شده را پوشش دهد.

برای اطمینان از سلامت و زیبایی مداوم به برنامه نگهداری نیاز است . برنامه های نگهداری شامل بازدید های منظم برای کارهایی مانند موارد زیر می باشد:

بازدید گیاه پزشکی و تشخیص آفات و بیماری گیاهان

هرس گیاهان

سمپاشی

کوددهی

بازرسی و نگهداری سیستم های آبیاری

مشاوره فصلی :

 معماران منظر می توانند مشاوره هایی را در طول سال ارائه دهند تا به شما در تطبیق باغ یا فضای بیرونی خود با تغییرات فصلی کمک کنند. این مشاوره ها شامل موارد زیر می باشد: 

 کاشت گیاهان متناسب با فصول مختلف سال 

 تیمار های گیاهی و مراقبت از گیاهان حساس به سرما

 تنظیم و برنامه ریزی آبیاری گیاهان در فصول مختلف سال

 شناسایی آفات و بیماری های گیاهان و اجرای برنامه های گیاه پزشکی

اصلاحات و بهبود های طراحی:

نیازها و ترجیحات شما برای فضای بیرونی، ممکن است در طول زمان تغییر کند. معماران منظر می توانند مشاوره هایی را برای بحث در مورد تغییرات یا پیشرفت های احتمالی در طراحی موجود شما ارائه دهند. این اصلاحات می تواند شامل موارد زیر باشد:

افزودن ویژگی‌ های جدید مانند روشنایی، آبنما و .. 

طراحی مجدد مناطق خاصی از چشم انداز شما، برای بهبود عملکرد یا زیبایی شناسی

نظارت بر ساخت و ساز و حل مشکلات:

 اگر پس از اتمام ساخت و ساز اولیه، مسائل پیش بینی نشده ای ایجاد شود، معماران منظر می توانند نظارت تخصصی حل مشکل را ارائه دهند. این نظارت شامل موارد زیر میباشد:

عیب یابی نقص سیستم آبیاری

نظارت بر تعمیرات یا تعویض عناصر موجود

مشاوره پایداری زیست محیطی

 معماران منظر می توانند در مورد راه هایی برای پایدارتر کردن محیط زیستی فضای بیرونی، شما را راهنمایی کنند. این مشاوره ها  شامل موارد زیر است:

پیشنهاد و معرفی گیاهان بومی منطقه برای منظرسازی

استفاده از سیستم های آبیاری کم مصرف