آکروس

نام علمی:  Acorus gramineus نام رایج: Grassy-Leaved Sweet Flag ، Japanese Sweetflag   منطقه جغرافیایی : مناطق معتدله نوع گیاه :

توضیحات بیشتر »