آبنمای چوبی زعفرانیه

نام پروژه: آبنمای چوبی زعفرانیه

موقعیت پروژه: زعفرانیه

کاربری: مسکونی

سال و فصل اجرا: پاییز 1398

امکانات : آبنمای چوبی، باکس های گل با سیستم سلف واترینگ

روند اجرای پروژه:

آبنمای چوبی زعفرانیه، در پاسیوی یک منزل مسکونی در منطقه زعفرانیه احداث گردید. دو جهته بودن این آبنما و باکس های گل در نمای آن با سیستم سلف واترینگ از ویژگی های اصلی در طراحی و احداث این آبنماست.