آلاچیق آبکوه

معمار: جناب آقای مهندس ادموند زرگریان

موقعیت پروژه: فرمانیه

کاربری: مسکونی

سال و فصل اجرا: پاییز 1397

امکانات :

آلاچیق چوبی با سقف شینگل و گرماتاب

روند اجرای پروژه: آلاچیق چوبی آبکوه به عنوان بخشی از اجرای روف گاردن آبکوه محسوب می شود. این آلاچیق دقیقا مطابق با طرح معماری با دک چوبی و با چند پله سنگی بالاتر از سطح تمام شده، اجرا شد تا دید بهتری به اطراف داشته باشد. به منظور مقاومت سقف آن در برابر ریزش های جوی و زیبایی بیشتر از سقف شینگل و به منظور چهارفصل کردن آلاچیق بویژه برای فصل زمستان، از گرماتاب در آن استفاده شد.