باغ ژاپنی پاسیو سبز نسترن

نام پروژه: باغ ژاپنی نسترن

معمار: جناب آقای مهندس علی موسی پناه

موقعیت پروژه: فرمانیه

کاربری: مسکونی

سال و فصل اجرا: بهار 1399

امکانات: باغ ژاپنی، سیستم آبیاری اتوماتیک

روند اجرای پروژه: این پاسیو در کنار اتاق خواب ها قرار داشت و نور آن ها را تامین می کرد که تصمیم گرفتیم با ایده باغ های ژاپنی، چشم اندازی زیبا از اتاق های خواب طراحی و اجرا کنیم.
گونه های گیاهی متنوع و عناصری همچون سنگ های صخره ای، شن و چراغ های ژاپنی که نمادی از طبیعت بکر شرقی هستند، از ویژگی های این باغ ژاپنی در پاسیو نسترن است.