دکوراسیون داخلی سبز رستوران سنسو

نام پروژه: دکوراسیون داخلی رستوران سنسو

معمار: مهندس آزاده عزیزی

موقعیت پروژه: سه راه یاسر

کاربری: رستوران

سال و فصل اجرا: بهار و تابستان 1400

امکانات : فلاورباکس های فلزی با درب بازشو؛ سیستم زهکشی؛ سیستم آبیاری اتوماتیک؛ چهارگونه گیاهی

روند اجرای پروژه: در این پروژه مطابق با طرح دور تا دور طبقه دوم رستوران با استفاده از ورق فلزی فلاورباکس هایی با درب بازشو طراحی و اجرا گردید. تمامی سطح بیرونی و داخلی باکس ها از رنگ اپوکسی برای جلوگیزی از زنگ زدگی استفاده و در جداره داخلی از چهار لایه ضد ریشه، ژئوتکستایل، ژئودرین و فیلتر خاک استفاده گردید.
تمامی فلاورباکس ها دارای خروجی آب بوده که توسط لوله های پلی اتیلن به کف شور های اصلی سالن اتصال پیدا کرده اند. و به منظور دسترسی به سیستم لوله های زهکشی، در نمای فلاورباکس ها درب بازشو طراحی و اجرا گردید.
در رابطه با پوشش گیاهی نیز در دو طرف گوشه های سالن از 4 درختچه زیتون به همراه لاوان و دورتا دور به منظور یکدستی و هماهنگی از گونه گیاهی پرنده بهشتی استفاده شد. همچنین در نیم طبقه هم گونه فیکوس لیراتای انتخاب و اجرا گردید.