دکوراسیون داخلی گلنار

نام پروژه: دکوراسیون داخلی گلنار

معمار: مهندس آزاده عزیزی

موقعیت پروژه: فرشته

کاربری: مسکونی

سال و فصل اجرا: زمستان 1400

امکانات: طراحی و تامین پوشش گیاهی دکوراسیون داخلی

روند اجرای پروژه: در این پروژه برای فلاورباکس های داخلی با توجه به میزان نور مناسب داخل واحد از انواع کاکتوس ها استفاده شد.