دیوارهای سبز گیشا

نام پروژه: دیوارهای سبز گیشا

معمار: جناب آقای مهندس نیما کیوانی

موقعیت پروژه: گیشا

کاربری: مسکونی

سال و فصل اجرا: تابستان 1401

امکانات : سیستم دیوار سبز مدولار پرتابل، سیستم آبیاری اتوماتیک، 6 گونه پوشش گیاهی

روند اجرای پروژه: دیوارهای سبز گیشا در بالکن های شمالی سه طبقه از پنج طبقه یک ساختمان مسکونی در منطقه گیشا اجرا گردید. زمانی که این پروژه به ما واگذار گردید سنگ کف بالکن ها اجرا شده بود لذا به منظور جلوگیری از ریزش آب اضافی باکس های دیوارهای سبز بر روی زمین، باکس های فلزی با شیر تخلیه در زیر هر دیوار سبز اجرا شد و از آنجا که در هر بالکن دیوارهای سبز در سه قسمت مجزا طراحی شده بود، بین آن ها از ورق فلزی مشکی به منظور پوشاندن سطوح استفاده گردید.