دیوار سبز تکین تجارت فرداد

نام پروژه: دیوار سبز تکین تجارت فرداد

معمار: جناب آقای مهندس رضا کاتبی

موقعیت پروژه: شهرک صنعتی گرمدره

کاربری: اداری

سال و فصل اجرا: بهار 1400

امکانات : سیستم دیوار سبز مدولار پرتابل، پوشش گیاهی پتوس، سیستم آبیاری اتوماتیک

روند اجرای پروژه:

این دیوار سبز مطابق با طرح آرشیتکت در لابی دفتر یک کارخانه صنعتی با استفاده از سیستم دیوار سبز مدولار پرتابل اجرا گردید. در این پروژه با توجه فضای داخلی و عرض کم دیوار در برابر طول زیاد آن، تصمیم گرفته شد که تنها از یک گونه استفاده گردد که نتیجه آن از بین گونه های پیشنهادی گیاه زیبا و مقاوم پتوس بود.