دیوار سبز درکه

نام پروژه: دیوار سبز دوقولوی درکه

معمار: مهندس رامین محسنی

موقعیت پروژه: میدان درکه

کاربری: ویلای مسکونی

سال و فصل اجرا: بهار 1400

مکانات : سیستم دیوار سبز پرتابل؛ تنوع گیاهی با استفاده از 10گونه گیاهی؛ سیستم آبیاری اتوماتیک

روند اجرای پروژه: این دیوار سبز در حیاط یک ویلای مسکونی و در کنار استخر احداث شده است. و نمای بسیار جذابی به استفاده کنندگان از استخر و محوطه این ویلا می بخشد. با توجه به شرایط جغرافیایی سایت، از 10 گونه گیاهی آفتاب دوست مقاوم به سرما همچون لاوان، شمشاد؛ زرشک زینتی، کاج ژانویه و … برای کاشت این دیوار سبز استفاده گردید.