دیوار سبز قبادبان

نام پروژه: دیوار سبز قبادیان

معمار: دفتر معماری باغ ایرانی

موقعیت پروژه: میرداماد

کاربری: اداری

سال و فصل اجرا: تابستان 1400

امکانات : دیوار سبز با سیستم پرتابل مدولار؛ سیستم آبیاری اتوماتیک، 3 گونه گیاهی

روند اجرای پروژه:

این دیوار سبز در بخش کافی شاپ یک واحد اداری طراحی شده بود و چون در فضای داخلی بود داشتن گاتر و کف شور در زیر آن برای جمع آوری آب های اضافه از اهمیت بالایی برخوردار بود. بنابراین هم زمان با ساخت سایر مراحل این واحد؛ از کارفرما درخواست گردید که پیش بینی لازم برای کف شور، انتظار آبیاری و برق انجام شود.

در طراحی کاشت این دیوار هم با توجه به نور غیرمستقیم و محیط اداری، از گونه های مقاوم استفاده شد که با توجه به ابعاد دبوار در سه بخش جداگانه جانمایی گردید.