فلاورباکس های روما رزیدنس

نام پروژه: فلاورباکس های روما رزیدنس

معمار: خانم مهندس نازنین مهدوی

موقعیت پروژه: برج روما رزیدنس

کاربری: مسکونی

سال و فصل اجرا: زمستان 1401

امکانات : فلاورباکس های فلزی با لایه بندی روف گاردن؛ سیستم آبیاری اتوماتیک؛ پوشش گیاهی

روند اجرای پروژه: در این پروژه مطابق با طراحی ارائه شده از سوی طراح ، با استفاده از ورق های فلزی فلاورباکس هایی دور تا دور جانپناه ساختمان اجرا شد. این باکس ها به گونه ای طراحی و اجرا شد که بتوان در نمای آنها از سنگ استفاده شود. رساندن انتظارهای برق و سیستم آبیاری در این باکس ها به گونه ای که به هیچ وجه رو کار دیده نشود، از چالش های اصلی این پروژه بود.

در فضای داخلی باکس ها از چهار لایه ضد ریشه، ژئوتکستایل، ژئودرین و فیلتر خاک استفاده گردید و تمامی آنها دارای خروجی آب است که با شیب به گاتر زیر کف کاذب می رسد.