پرگولا ارغوان توچال

نام پروژه: پرگولا ارغوان توچال

معمار: دفتر معماری باغ ایرانی

موقعیت پروژه: ولنجک

کاربری: مسکونی

سال و فصل اجرا: تابستان 1400

امکانات : پرگولا چوبی

روند اجرای پروژه:

این پرگولای چوبی براساس طراحی دفتر معماری باغ ایرانی و به عنوان بخشی از پروژه تراس سبز ساختمان ارغوان توچال ساخته شد. ظرافت به کار رفته در اجرای آن، رنگ زیبایی که انتخاب و سقف پارچه ای که بر روی آن نصب شد زیبایی دو چندان به آن بخشید.