پرگولا گیشا

نام پروژه: پرگولا گیشا

معمار: جناب آقای مهندس نیما کیوانی

موقعیت پروژه: گیشا

کاربری: مسکونی

سال و فصل اجرا: پاییز 1401

امکانات : پرگولا چوبی

روند اجرای پروژه: اجرای پرگولای گیشا براساس طراحی انجام شده و به عنوان بخشی از اجرای روف گاردن گیشا انجام شد. این پرگولا ترکیبی از پروفیل آهنی و چوب ترموود با دک چوبی بوده که به صورت مدرن اجرا گردید.