آلاچیق و پرگولا فرمانیه

نام پروژه: پرگولا فرمانیه

معمار: دفتر منظر سبز

موقعیت پروژه: فرمانیه – خ عسگریان

کاربر: مسکونی

سال و فصل اجرا: تابستان 1398

امکانات : طراحی و تامین پرگولای چوبی

روند اجرای پروژه: در این پروژه به منظور پوشاندن تاسیسات موجود در تراس واحد مسکونی طبقه اول یک برج، تصمیم گرفته شد که از یک پرگولای چوبی در تلفیق با فلاورباکس چوبی استفاده گردد. به این منظور تیرهای چوبی پرگولا با فاصله کمتر برای حداقل دید طراحی و یک درب چوبی هم برای دسترسی به تاسیسات در نظر گرفته شد. تمامی این پرگولا بدون بولت شده به زمین بر روی یک کلاف فلزی قرار گرفته است