بالکن سبز سامان

نام پروژه: بالکن سبز سامان

معمار: دفتر معماری باغ ایرانی

موقعیت پروژه: برج های مسکونی سامان

کاربری: مسکونی

سال و فصل اجرا: زمستان 1398

امکانات: فلاورباکس های فلزی با درب بازشو؛ سیستم زهکشی؛ سیستم آبیاری اتوماتیک؛ پوشش گیاهی
روند اجرای پروژه: در این پروژه مطابق با طرح ارائه شده ، با استفاده از ورق فلزی فلاورباکس هایی با درب بازشو طراحی و اجرا گردید. تمامی فلاورباکس ها در کارگاه ساخته شده و پس از اجرای رنگ کوره ای الکترو استاتیک به محل پروژه انتقال داده شد. حساسیت کارفرما در اجرای باکس ها با اندازه های دقیق و رنگ ساده آنها که نمی بایست هیچ گونه موجی در نمای ورق ها نشان دهد، از چالش های اصلی این پروژه بود.
در فضای داخلی فلاورباکس ها از چهار لایه ضد ریشه، ژئوتکستایل، ژئودرین و فیلتر خاک استفاده گردید و تمامی آنها دارای خروجی آب بوده که توسط لوله های پلی اتیلن به گاتر زیر باکس ها اتصال پیدا کرده اند. و به منظور دسترسی به سیستم لوله های زهکشی، در نمای فلاورباکس ها درب بازشو (که به آسانی باز و بسته می شود)، طراحی و اجرا گردید.
در رابطه با پوشش گیاهی نیز با توجه به اینکه در این بالکن سایه بیشتر از آفتاب بود، 10گونه سایه دوست انتخاب و اجرا گردید تا نظر کارفرما در رابطه با تنوع در پوشش گیاهی این پروژه، تامین گردد.