بالکن سبز پرنس

نام پروژه: بالکن پرنس

معمار: مهندس کشاورز

موقعیت پروژه: فرمانیه

کاربری: مسکونی

سال و فصل اجرا: زمستان 1399

امکانات : طراحی و تامین فلاورباکس های فلزی با رنگ کوره ای، دیوار سبز کابلی؛ تایل های ترمووود؛ گونه های گیاهی نی خیزران و پیچ ساعتی

روند اجرای پروژه: در این تراس سبز به منظور حفظ حریم خصوصی کارفرما در زمان استفاده، در قسمت شرقی که رو به خیابان قرار داشت، دیوار سبز کابلی به همراه فلاورباکس فلزی طراحی و اجرا گردید. با توجه به شرایط سایت و نیاز به رشد سریع از گونه گیاهی پیچ ساعتی برای دیوار های سبز کابلی استفاده شد که پوشش دهی مناسب و مورد نظر کارفرما ایجاد شود.
در فلاورباکس دیوار جنوبی تراس هم به منظور ایجاد یک دیوار سبز از گیاه نی خیزران استفاده شد.
تمامی فلاورباکس های این پروژه به صورت پرتابل بوده، در کارگاه ساخته و پس از رنگ کوره ای استاتیک به پروژه منتقل و جانمایی شده اند. در جداره داخلی تمام فلاورباکس ها هم علاوه بر رنگ پودری کوره ای، از سه لایه ژئوتکستایل، ژئودرین و فیلتر خاک استفاده و سپس خاک نباتی مناسب اضافه و کاشت پوشش گیاهی انجام گردید.