تراس سبز الهیه

نام پروژه: تراس سبز الهیه

موقعیت پروژه: الهیه

کاربری: مسکونی

سال و فصل اجرا: تابستان 1399

امکانات : آبنما، پرگولا؛ فلاورباکس، سیستم آبیاری اتوماتیک، دیوار سبز مدولار پرتابل، نیمکت چوبی و فایرپلیس

روند اجرای پروژه:

تراس الهیه، تراس یک واحد مسکونی در الهیه است که به صورت کامل مدرن، ساده و با بیشترین سبزینگی برای کاهش دید به تراس طراحی گردید. در این تراس ما برای هر چه زیبایی و سادگی بیشتر از متریال سرامیک برای کف تراس و نمای باکس ها استفاده کردیم. آبنمای سنگی هم با متربال سنگ همرنگ با سرامیک اجرا شد که یکدستی طرح حفظ شود.

دیوار سبز و آبنما طراحی و اجرا شده در این تراس و در کنار پرگولای چوبی، زیبایی دو چندانی برای افزایش سبزینگی به آن بخشید و فلاورباکس دور تا دور تراس به منظور کاهش دید به تراس، برای درختچه های بلند طراحی و اجرا گردید. یک نیمکت چوبی و  فایرپلیس برای نشستن و استفاده از آسمان بدون واسطه از دیگر امکانات این تراس سبز است.