تراس سبز سازیبا

نام پروژه: تراس سبز سازیبا

معمار: دفتر معماری باغ ایرانی

موقعیت پروژه: شهرک صنعتی کرج

کاربری: اداری

سال و فصل اجرا: تابستان 1399

امکانات: سیستم تراس سبز نیمه متمرکز، سیستم آبیاری اتوماتیک، 10 گونه گیاهی

روند اجرای پروژه: این تراس سبز مطابق با طراحی دفتر معماری در دفتر کارخانه سازیبا اجرا گردید. اجرای فلاورباکس بر روی تیرهای آهنی سقف و هم باد کردن دقیق آن با کف تمام شده تراس قبل از اجرای سرامیک از چالش های اجرایی این پروژه بود.
در انتخاب گونه های گیاهی این پروژه سعی گردید از گونه های کوتاه و مطابق با آب و هوای منطقه استفاده گردد. یکی از چالش های مهم در انتخاب گونه های گیاهی استفاده از گیاه پوششی مناسب برای دو طرف باکس با توجه به عمق بسیار کم آن بود که در نهایت گیاه فرانکینیا انتخاب شد.