تراس سبز سامان

نام پروژه: تراس سبز سامان

معمار: دفتر معماری باغ ایرانی

موقعیت پروژه: برج های مسکونی سامان

کاربری: مسکونی

سال و فصل اجرا: زمستان 1401

امکانات : فلاورباکس های فلزی با درب بازشو؛ سیستم زهکشی؛ سیستم آبیاری اتوماتیک؛ پوشش گیاهی

روند اجرای پروژه: در این پروژه مطابق با طرح ارائه شده ، با استفاده از ورق فلزی فلاورباکس هایی با درب بازشو مطابق با بالکن کوچکتر دو سال پیش، تمامی فلاورباکس ها به منظور اندازه گذاری دقیق در محل پروژه ساخته شده و سپس برای اجرای رنگ کوره ای الکترو استاتیک به کوره رنگ منتقل و مجدد به محل پروژه انتقال داده شد. حساسیت کارفرما در اجرای باکس ها با اندازه های دقیق و رنگ ساده آنها که نمی بایست هیچ گونه موجی در نمای ورق ها نشان دهد، از چالش های اصلی این پروژه بود.

در فضای داخلی فلاورباکس ها از چهار لایه ضد ریشه، ژئوتکستایل، ژئودرین و فیلتر خاک استفاده گردید و تمامی آنها دارای خروجی آب بوده که توسط لوله های پلی اتیلن به گاتر زیر باکس ها اتصال پیدا کرده اند. و به منظور دسترسی به سیستم لوله های زهکشی، در نمای فلاورباکس ها درب بازشو (که به آسانی باز و بسته می شود)، طراحی و اجرا گردید.

در رابطه با پوشش گیاهی نیز با توجه به درخواست کارفرما مبنی برای استفاده از گونه های بسیار متنوع همیشه سبز و خزان کننده، پوشش گیاهی از درختچه ها و بوته های متنوع همچون یک باغ انتخاب و اجرا شد تا منظره ای تابستانی و زمستانی پدید آورد. برای آبیاری هم از سیستم آبیاری اتوماتیک با شیرهای برقی استفاده شد.