دکوراسیون سبز هفت تیر

نام پروژه: دکوراسیون سبز هفت تیر
طراحی و اجرا: منظرسبز
موقعیت پروژه: تهران؛ میدان هفت تیر
کاربری: اداری
سال و فصل اجرا: تابستان 1402
امکانات : فلاورباکس های استیل و فلزی با رنگ کوره ای الکترواستاتیک، لایه بندی مخصوص، پوشش گیاهی
روند اجرای پروژه: نیاز اصلی در طراحی و اجرای باکس های واحد مدیریت ایجاد یک فضای سرسبز مناسب با نور واحد و همچنین تقسیم فضا به دو قسمت بود.
تمامی باکس ها با ورق استیل و با ورق آهنی ساخته شد. باکس های ورق آهنی دارای رنگ کوره ای الکترواستاتیک بوده و در جداره داخلی همه آنها لایه بندی انجام شد. نکته مهم در ساخت باکس ها، اجرای یک سینی در زیر هر باکس برای ریختن آب اضافی است که به بخشی از طراحی فلاورباکس ها و افزایش جذابیت آنها تبدیل شد.