دیوار سبز هدایت (پاسداران)

نام پروژه: دیوار سبز هدایت

معمار: دفتر منظر سبز

موقعیت پروژه: پاسداران

کاربری: مسکونی

سال و فصل اجرا: تابستان 1399

امکانات: طراحی و تامین دیوار سبز پرتابل؛ گونه های گیاهی مقاوم به سایه؛ سیستم آبیاری اتوماتیک
روند اجرای پروژه: این دیوار سبز در پاسیوی یک واحد مسکونی در طبقه اول احداث شده است. این دیوار سبز رو به مهمان خانه واحد بوده و نمای بسیار جذابی به استفاده کنندگان از واحد می بخشد. با توجه به شرایط جغرافیایی سایت، پاسیو از نور کمی برخوردار بود و بنابراین با توجه به شرایط نوری سایت از 5 گونه گیاهی سایه دوست شامل پتسپروم، لیروپ، برژینیا، آکوبا و شمشاد نعنایی برای کاشت این دیوار سبز استفاده گردید.