روف گاردن زرافشان

نام پروژه: روف گاردن زرافشان

معمار: مهندس فرزاد دلیری

موقعیت پروژه: خیابان زرافشان، کوچه سوم

کاربری: ویلایی

سال و فصل اجرا: سال 1398

امکانات: سیستم روف گاردن نیمه متمرکز، پرگولا؛ سیستم آبیاری اتوماتیک؛ آتشدان، آبنما، جاده سلامت، مینی بار

روند اجرای پروژه: طراحی این پروژه براساس نیازهای کارفرما و شرایط سایت توسط تیم منظر سبز انجام و پس از تایید کارفرما مطابق با طرح اجرا گردید.
ایجاد یک روف گاردن با سیستم نیمه متمرکز، پرگولایی همراه با آتشدان و مینی بار برای بهره مندی استفاده کنندگان، یک مسیر جهت پیاده روی در اطراف بام، آبنمایی جهت داشتن صدای دلنشین آب، همراه با بهره مندی از پوشش گیاهی زیاد و سیستم آبیاری اتوماتیک از اهدافی بود که در طرح و اجرا رعایت گردید.
دک چوبی این پروژه در کنار پوشش گیاهی فراوان و آبنما، جلوه بصری و کاربردی زیبایی به طرح بخشیده است.