محوطه آرایی تجریش

نام پروژه: محوطه آرایی تجریش

معمار: سرکار خانم مهندس آزاده عزیزی

موقعیت پروژه: میدان قدس تجریش

کاربری: ویلایی

سال و فصل اجرا: تابستان 1400

امکانات : استفاده از گونه های گیاهی متنوع، مالچ، سیستم آبیاری اتوماتیک

روند اجرای پروژه محوطه آرایی تجریش:

وقتی که محوطه پروژه تجریش به ما تحویل داده شد پر از درختان در هم و خاکی بود که سال ها تقویت یا تعویض نشده بود. لذا در اولین اقدام، ابتدا به منظور افزایش دید به سمت استخر و کاهش تراکم تمامی درختان هرس و گونه ها ضعیف تر حذف شدند. سپس نوبت به خاکریزی و تقویت خاک با خاکبرگ و ورمی کمپوست رسید. بعد از آن پمپ، منبع و شیرهای برقی نصب و لوله های انتظار آبیاری در محوطه کار گذاشته شد.

یکی از چالش های مهم این پروژه سایه دار بودن تمام محوطه و دیگری محدودیت بودجه کارفرما برای پوشش گیاهی بود. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که از گونه های بوته ای مقاوم به سایه در محوطه به صورت پراکنده و از مالچ برای پوشاندن خاک محوطه به منظور پوشش و کاهش مصرف آب استفاده کنیم.

بعد از کاشت پوشش گیاهی و قبل از ریزش مالچ، سیستم آبیاری محوطه تکمیل و سپس مجدد خاک آن تراز و بعد مالچ ریزی انجام شد.