محوطه آرایی دماوند

نام پروژه: محوطه آرایی دماوند

معمار: مهندس سعید محسن یونسی

موقعیت پروژه: شهرک هشت بهشت دماوند

کاربری: ویلایی

سال و فصل اجرا: تابستان و زمستان 1400

امکانات: طراحی و تامین پوشش گیاهی محوطه

روند اجرای پروژه: در طراحی کاشت این پروژه استفاده از گونه های گیاهی مقاوم به سرما (با توجه به شرایط آب و هوایی دماوند) و همچنین ترکیب گیاهان همیشه سبز و خزاندار در اولویت بود و سعی گردید از همنشینی گیاهان، رنگبندی مناسب فصول مختلف سال ایجاد شود.