محوطه آرایی شهرک غرب

نام پروژه: محوطه آرایی شهرک غرب

موقعیت پروژه: شهرک غرب، زرافشان

کاربری: ویلایی

سال و فصل اجرا: تابستان 1399

امکانات : پوشش گیاهی متنوع و سازگار با شرایط سایه و آفتاب

روند اجرای پروژه:

طراحی کاشت این پروژه براساس پوشش گیاهی متراکم و سازگار با شرایط سایه و آفتاب در کنار دیوارهای محوطه و پوشش ساده چمن در باغچه های وسط شکل گرفت. ترکیب گیاهان همیشه سبز و بلند در قاب های دیوار محوطه و سادگی چمن باغچه های وسط آن از ویژگی های اصلی این پروژه است.