محوطه آرایی ویلای قمصر

نام پروژه: محوطه آرایی ویلای قمصر

معمار: استودیو معماری دوازده

موقعیت پروژه: قمصر کاشان

کاربری: ویلایی

سال و فصل اجرا: تابستان 1401

امکانات : پرگولا چوبی مدیترانه ای، پرگولا کابلی، پرچین چوبی، دک چوبی، قاب های کابلی و گونه های گیاهی متنوع

روند اجرای پروژه: پروژه قمصر شامل محوطه ای می شد که از دو بخش بالایی در کنار استخر و بخش پایینی تشکیل می شد.

مطابق با طراحی دفتر معماری دوازده، در کنار استخر یک پرگولای چوبی مدیترانه ای همراه با دک چوبی، پرچین چوبی برای کاهش دید به سمت محوطه ویلا و یک دیوار سبز کابلی اجرا گردید.