محوطه آرایی ویلا رز

نام پروژه: باغ ژاپنی ویلا رز

معمار: مهندس رضا دانشمیر

موقعیت پروژه: خیابان زرافشان، خیابان دوم

کاربری: ویلایی

سال و فصل اجرا: زمستان 1396

امکانات : محوطه آرایی به سبک باغ های ژاپنی، آبنمای ژاپنی، سیستم آبیاری اتوماتیک

روند اجرای پروژه: : طراحی این پروژه به منظور ایجاد یک چشم انداز زیبا در محوطه یک ویلای مسکونی و با ایده باغ های ژاپنی توسط تیم منظر سبز انجام و پس از تایید کارفرما مطابق با طرح اجرا گردید.
ایجاد یک چشم انداز زیبا با بهره گیری از اصول باغ های ژاپنی و بهره مندی از عناصری همچون شن، سنگ های صخره ای، آبنمای بامبو و گونه های گیاهی شرقی برای تداعی طبیعت بکر از اهدافی بود که در این پروژه رعایت گردید تا موجب شکل دهی خیال پردازانه فضایی خاص و امتداد آن حتی در محیطی کوچک شود.
باغ های ژاپنی ریشه در برداشت مذهبی از طبیعت دارند و صرفا نگاه در برداشت معنوی و نمادین از طبیعت را در منظرسازی انعکاس می دهند.