روف گاردن دماوند

نام پروژه: روف گاردن دماوند

معمار: مهندس سعید محسن یونسی

موقعیت پروژه: شهرک هشت بهشت دماوند

کاربری: ویلایی

سال و فصل اجرا: تابستان و زمستان 1400

امکانات : لایه بندی مخصوص روف گاردن با سیستم نیمه متمرکز، طراحی و تامین پوشش گیاهی روف گاردن

روند اجرای پروژه: اشتباه در ترتیب و اجرای لایه های روف گاردن در این پروژه، باعث شد که تیم منظرسبز تمام خاکریزی و لایه های اجرا شده قبلی را از باکس های اجرا شده در بام، خارج و مجدد تامین و نصب نماید. در طراحی کاشت روف گاردن دماوند سعی شد که از گونه های گیاهی مقاوم به سرما استفاده شود و همچنین از گیاه لاوان به عنوان پیش زمینه کاشت تمامی باکس های روف استفاده شود. رنگبندی و تغییر رنگ گیاهان در فصول مختلف سال از دیگر ویژگی های طراحی کاشت این پروژه محسوب می شود.