محوطه آرایی هفت تیر

نام پروژه: محوطه آرایی هفت تیر
طراحی و اجرا: منظر سبز
موقعیت پروژه: تهران؛ ساختمان اداری هفت تیر
کاربری: اداری
سال و فصل اجرا: پاییز 1402
امکانات : پوشش گیاهی نی خیزران، زیتون، بربریس زینتی، کاج ژانویه و لاواندر

گونه های گیاهی: بربریس زینتی، ژنویه، لاوان (اسطخدوس) ، فرانکینیا، زیتون

روند اجرای پروژه: حیاط هایی که به درستی طراحی شده باشند، زیبا هستند و با خود زیبایی فراوانی را به ارمغان می آورند. محیط های اداری رو هم می توان به محیطی سبز و در نتیجه فضایی دلنشین برای کارکنان و مراجعه کنندگان تبدیل کرد.
در طراحی محوطه های اداری توجه به زیبایی بسیار مهم است. ما نیز سعی کردیم در طراحی کاشت محوطه این ساختمان اداری تمامی اصول زیبایی شناسی رو رعایت کنیم. انتخاب گونه های گیاهی نیز براساس شرایط جغرافیایی سایت و کمترین میزان نگهداری انجام شد.