محوطه آرایی و تراس سبز خارک

نام پروژه: ساختمان چند منظوره خارک
معمار: دفتر معماری باغ ایرانی
موقعیت پروژه: تهران؛ خیابان خارک
کاربری: اداری
سال و فصل اجرا: تابستان 1402
امکانات : فلاورباکس های فلزی، سیستم آبیاری اتوماتیک، پوشش گیاهی فوتینیا و نی خیزران

سیستم آبیاری تراس : تک کانال آگرو 

 سیستم آبیاری محوطه : 2 کانال رین پوینت

گونه های گیاهی: نی خیزران ، فوتینیا

روند اجرای پروژه: نیاز اصلی در اجرای فلاورباکس های محوطه و تراس پروژه اداری خارک؛ ایجاد یک جداره سبز در کنار پله ورودی باکس های واحد مدیریت ایجاد یک فضای سرسبز مناسب با نور واحد و همچنین تقسیم فضا به دو قسمت بود.