محوطه آرایی و تراس آ اس پ

نام پروژه: محوطه آرایی آ اس پ

معمار: مهندس امین فردوسی

موقعیت پروژه:ویلا 105 برج های مسکونی آ اس پ

کاربری: ویلایی

سال و فصل اجرا: بهار 1399

امکانات : طراحی و تامین پوشش گیاهی محوطه و تراس؛ سیستم آبیاری اتوماتیک تراس

روند اجرای پروژه: ابتدا خاک قدیمی محوطه به صورت کامل برداشته شد. سپس خاکریزی مناسب انجام و براساس طراحی کاشت ، کاشت پوشش گیاهی محوطه انجام شد. در طراحی کاشت این پروژه حفظ رعایت حریم خصوصی استفاده کنندگان، استفاده از گونه های گیاهی مقاوم به سایه با غالبیت چمن اسپرت رعایت شد.
در مورد فلاورباکس های تراس ابتدا به منظور حفظ رطوبت، زهکشی مناسب و حفظ خاک سه لایه ژئوتکستایل، ژئودرین و فیلتر خاک انجام و سپس خاک نباتی مناسب اضافه و کاشت پوشش گیاهی و نصب سیستم آبیاری اتومکاتیک انجام شد.